postheadericon ห้องเรียนอนุบาล

 

 

บรรยากาศในห้องเรียนอนุบาล

ก่อนทาน ต้องล้างก่อน

เริ่มล้างผลไม้

สนุกกับผลไม้ๅ

สลัดผักฝีมือเด็ก

ต้นไม้ต้นโต๊ โต

ตัดแปะต้นไม้โต๊ โต

Leave a Reply